ACURA 3.5RL 汽車晶片鑰匙全部遺失...丟失...是紅鑰匙系統喔...
 

前幾天的晚上快12點時接到一通電話...說他的車子晶片鑰匙都不見..

 

只剩下可轉動之無晶片的鑰匙....我也沒遇過...想說應該OK...

 

結果無紅晶片鑰匙無法設定...只好防盜盒拆下直接製作...還好製作成功...